29-Sep-2013

മാവുകള്‍ഇതെന്റെ 
മുത്തപ്പന്‍ നട്ട മാവ്. 

ഇത് മുത്തപ്പന്‍ നട്ടമരത്തിന്റെ 
മാങ്ങയീമ്പിത്തിന്ന് 
ആ വിത്ത് നട്ട,് മുളപ്പിച്ച് 
അപ്പന്‍ നട്ട മാവ്. 

ഇത് അപ്പന്‍ നട്ടമാവിന്റെ മധുരമീമ്പി 
വിത്തു മുളപ്പിച്ച് ഞാന്‍ നട്ട മരം . 

ഇതു ഞാന്‍ നട്ട മാവിന്റെ 
മാങ്ങ തിന്ന് വിത്തു നട്ട് 
എന്റെ മോന്‍ നടാനിരിക്കുന്ന,
മോന്റെ മോന്‍ 
മാങ്ങിപറി-
ച്ചീമ്പിത്തിന്നാനിരിക്കുന്ന മരം...

No comments: