19-Oct-2013

വിഭക്തി0
ഞാന്‍ ശബ്ദമാണ് .
ഞാന്‍ മൗനവും ആണ്.
1
ശബ്ദത്തേയും മൗനത്തേയും 
ഞാന്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു. 
2..1
ശബ്ദത്തോടുള്ളതുപോലെ 
മൗനത്തോടും എനിക്കു കടപ്പാടുണ്ട്. 
2.2
ശബ്ദത്തോടും മൗനത്തോടും 
ഞാന്‍ സംവദിക്കുന്നു, 
തര്‍ക്കിക്കുന്നു, ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.
3
ശബ്ദത്തിന്റെ പാതകള്‍ ഞാന്‍ താണ്ടി. 
മൗനത്തിന്‍ പാതകള്‍ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു
4
ശബ്ദത്താല്‍ എന്നപോലെ 
മൗനത്താലും ഞാന്‍ മോഹിതനായി.
5
ശബ്ദത്തിനും മൗനത്തിനും എന്നില്‍ 
ബന്ധുഗൃഹങ്ങളും ഇടത്താവളങ്ങളും 
വേരുകളും ശിഖരങ്ങളും 
ഇലകളും പൂക്കളുമുണ്ട്.  
6
കടലിലും കരയിലുമെന്നപോലെ
ശബ്ദത്തിലും മൗനത്തിലും 
ഞാന്‍ മാറിമാറി ജീവിക്കുന്നു...
0
ഞാന്‍ ശബ്ദമാണ്, 
ഞാന്‍ മൗനവുമാണ്...

No comments: