16-Mar-2013

വേരുകള്‍
മരങളുടേയും പടര്‍പ്പുകളുടേയും
പുല്ലുവള്ളികുറ്റിച്ചെടികളുടേമെന്നപോലെ 
പക്ഷികള്‍ടേം ഉരഗങ്ങള്‍ടേം 
മീനുകള്‍ടേം ശലഭങ്ങള്‍ടേം 
മേഘങ്ങള്‍ടേം മഴവില്ലുകള്‍ടേം 
എല്ലാ മരുഷ്യരുടേം
എല്ലാ വിചാരങ്ങള്‍ടേം 
എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങള്‍ടേം 
വേരുകളും മണ്ണിലാണ് 
ഒറ്റയൊറ്റത്തരികളുടെ നനവില്‍, 
ലവണത്തില്‍...

No comments: