08-Mar-2013

ഒറ്റക്ഷണം കൊണ്ട്
ഒരൊറ്റക്ഷണം കൊണ്ട് 
ജീവിതം മുഴുവനായും മാറുന്നു. 
തെക്കോട്ടു വെച്ച ഒരു ചുവട് 
വടക്കോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴേയ്ക്ക്, 
പറയണം പറയണം എന്നു തോന്നിയത്, 
വേണ്ട പറയേണ്ട എന്ന് 
സമാധാനപ്പെടുമ്പോഴേയ്ക്ക്, 
ഒന്നു ചിരിക്കുമ്പോഴേയ്ക്ക്, 
ഒക്കെയും ഒന്നടുക്കുപ്പെറുക്കി 
വെയ്ക്കുമ്പോഴേയ്ക്ക്...

ഒറ്റ മഴകൊണ്ട് ഒരു ഋതു 
വേറൊരു ഋതുവായി മാറുന്നു, 
ഒരു തരിശ് ഒരു വനമാകുന്നു. 
വറ്റിപ്പോയ ഉറവ പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്നു.

No comments: