08-Nov-2012

പൈക്കുട്ടിആലയിലുണ്ടൊരു പൈക്കുട്ടി 
അമ്മിഞ്ഞപ്പാല്‍ നുണയുന്നു
കുടമണികെട്ടിയ പൈക്കുട്ടി 
ഇളവെയിലൊത്തു കളിക്കുന്നു.

ഓര്‍മ്മയിലുണ്ടൊരു പൈക്കുട്ടി 
തൊടികയിലോടി നടക്കുന്നു.
പാട്ടിലൊരോമല്‍പ്പൈക്കുട്ടി 
ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ നക്കുന്നു. 

പാതയിയില്‍ നിന്നൊരു പൈക്കുട്ടി
അമ്പേയെന്നു വിളിക്കുന്നു.
അന്തിപ്പാതയിറക്കത്തില്‍
ചത്തുമലച്ചു കിടക്കുന്നു...

No comments: