27-Aug-2012

അവകാശികള്‍


പുഴ മീനുകളുടേം 
ഒഴുക്കിന്റെ കൈപിടിച്ചോടുന്ന
ഒരുളന്‍ ചരല്‍ക്കല്ലുകളുടേം 
അടിപ്പായലുകളുടേം 
ഞണ്ടിന്റേം തവളേള്‍ടേം 
ആമപ്പെണ്ണാള്‍ന്റേം ആണാളിന്റേം 
ആമക്കുരുന്ന്വേള്‍ടേം ആണെന്നപോലെ 
ഓരങ്ങളുടേതുമാണ്. 

പുല്‍പ്പരപ്പിന്റെയും
തീരവൃക്ഷങ്ങളുടേം അപ്പുറത്തെ 
പച്ചക്കുന്നിനും 
അതിനമപ്പുറത്തെ ആകാശത്തിനും 
പുഴയില്‍ അവകാശങ്ങളുണ്ട്, 
സംബന്ധങ്ങളുണ്ട്. 

അത്രവിദൂരതയിലെ 
മരുമണല്‍ത്തരിക്കുപോലുമുണ്ട് 
പകല്‍ക്കിനാവിന്റെ ഒറ്റവേരറ്റമെങ്കിലും 
പുഴയില്‍...


No comments: